Rank Holders
S.No
Batch
Name
CGPA
University Rank
12013-2017Nandhini T8.6741
22010-2014Anitha.M9.215
32010-2014Aravinth.K8.7641
42009-2013Sathiyapriya.V
9.0724